Skip to content

Landmænd vil sikre samfundets grønne omstilling

Landbrugets Biomasseleverandører er på rekordtid etableret som stærk enhed, der er talerør og rådgivningsenhed i landbruget. Det kan sikre udbygningen af samfundets grønne omstilling i forhold til energiproduktion.

Formænd og bestyrelsesmedlemmer fra 14 leverandørforeninger til biogas spredt i Danmark mødtes i aftes på Scandic i Kolding for at gøre status og drøfte de videre skridt for Landbrugets Biomasseleverandører (LBBL). Sammenslutningen blev stiftet den 13. januar i Vojens og har siden arbejdet benhårdt på de målsætninger, som på dette tidspunkt blev opstillet for LBBL.

Formand Erling Christensen indledte mødet med at gøre status på de første 5 måneder af sammenslutningens eksistens. Vi har på rekordtid nået store vigtige skridt:

 • Vi er gået fra 4 leverandørforeninger med 300 medlemmer til 14 leverandørforeninger med i alt 1000 medlemmer – og flere er på vej
 • Energi- og landbrugstoppen er gået fra skepsis til os i starten til, at vi nu tages meget seriøst, og vi inddrages nu som landbrugets talerør i forhold til optimering og udbygning af biogas i hele Danmark
 • Vi bliver inddraget rundt i landet med vores viden og erfaringer ved nye anlæg og leverandørforeninger
 • Vi har forhandlet aftaler på plads, som sikrer, at landmænd motiveres til driftsinitiativer, der sikrer den grønne omstilling og baner vejen for yderligere udbygning af anlæg
 • Vi er fortsat i gang med væsentlige forhandlinger, som vi har store forventninger til

Videndeling mellem leverandørforeninger er en væsentlig del for LBBL. Hver leverandørforening fik på mødet plads til at redegøre for deres lokale forhold og arbejdet i egen leverandørforening.

Vi arbejder videre
Mødet sluttede med drøftelse af foreningens fremtid. Aftalen fra starten med LBBL var, at det skulle etableres med enkel og manøvredygtig struktur, så vi eventuelt senere let kunne lukke igen ned igen, når opgaven var løst.

Der var på mødet klart og entydigt signal og mandat til arbejde videre, for der er stadig meget at kæmpe videre for.

Flere gav udtryk for, at vi faktisk ikke har noget valg: Klimatiltag og bæredygtighed er tidens helt klare nøgle til at sikre samfundets omstilling til en mere grøn energi- og transportsektor, hvor fossile brændsler udfases.

Vi skal som landmænd inddrages og levere på den dagsorden, så Landbrugets Biomasseleverandører skal fortsætte arbejdet og styrkes yderligere i den kommende tid.

Erling Christensen og Peter Høj sluttede mødet med:

Vi som forretningsudvalg vil efter sommerferien med dette klare signal fremlægge oplæg til medlemmerne på en forretningsplan for et endnu stærkere LBBL.

 

Fakta:

Et sammendrag fra dagen her

 • Der var enighed om, at vi skal arbejde for væsentlig bedre forhold til leverandører til biogasanlæg. Flere savnede opbakning politisk og rådgivning fra egne organisationer og SEGES
 • Samarbejde med de store energiselskaber er flere steder meget svært. Flere undrer sig over energiselskaber ikke har større interesse i at sikre tilfredse leverandører.
 • Flere oplever store driftsforandringer på anlæggene, som gør, at den afgassede returgylle varierer væsentligt over året – herunder indhold af næringsstoffer til afgrøderne.
 • Flere nævner at returgylle har fået mindre gødningsværdi over de senere år.
 • Mange eksempler på, at der desværre er indgået lange kontrakter uden betaling og dermed landmænd som er frustrerede
 • Flere efterspurgte muligheden for at blive godskrevet for co2 reduktionen der hvor reduktionen reelt hører hjemme
 • Sikre os at en del af støtten ender ude hos leverandørerne, der hvor det sikres, at pengene investeres i den grønne omstilling. Danske penge i danske lommer.
 • Sikre ”Madspild”, så foder til dyr ikke anvendes som foder i biogasanlæg – det er ikke bæredygtigt
 • Alle var enige om, at landbruget skal bidrage til den grønne omstilling.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved

Formand Erling A. Christensen Tlf. 6022 6639

Næstformand Peter Høj Tlf. 2323 5703

Næstformand Martin Lambert. Pedersen Tlf. 2033 0648

Udviklingschef Anders Andersen, Tlf. 2328 2471 aa@slf.dk

Sekretær Susanne Wind Kristensen, Tlf. 7320 2627 swk@slf.dk

 

Læs mere på www.lbbl.dk

Lbbl_Mode-25.juni2020

Hent high res foto

LBBL modtager støtte fra

Back To Top