Skip to content

Hvorfor ny sammenslutning?

Stærk udbygning af biogasanlæg i disse år.

Husdyr- og landbrugsprodukter er afgørende ressourcer i de nye anlæg.

Målsætninger på klima og bæredygtighed skal optimeres og udvikles yderligere. Landbrug har vigtig rolle og skal tage ansvar.

Det skal sikres, at landmanden få maksimal værdi i forhold til at være leverandører til biogasanlæg.

Viden, innovation og erfaringer mellem leverandørforeninger skal deles bedre.

Vi skal sikre bedre omfordeling af biomasse og kortest mulige transportveje.

Sammenslutningen skal være samlet talerør interessemæssigt og politisk på vegne af landbruget.

Hvordan?

 • Leverandørforeninger, der består af landmænd, kan blive deltagere i sammenslutningen mellem
  Landbrugets Biomasseleverandører (LBBL)
 • Sammenslutningen tegnes af de enkelte formænd fra leverandørforeningerne.
 • Sammenslutningen nedsætter et forretningsudvalg bestående af 3 af formændene og tilknyttes en rådgiver/sekretær.
 • Sammenslutningen skal søge optimalt samarbejde i branchen med mål om at øge biogasproduktionen og landbrugenes værdi, samt sikre landbrugets ansvar og rolle i udviklingen.
 • Sammenslutningen skal 100% dække landbrugets interesser og være uafhængig af andre interesser.
 • I tæt samarbejde med andre interessenter, arbejder vi på udvikling af andre forretningsområder for vores medlemmer.
 • Vi starter med de vigtigste opgaver, derefter må sammenslutningen udvikle sig.
 • Arbejde, som udføres for fællesskabet i sammenslutningen, betales af de deltagende Leverandørforeninger (omkostningen pr. medlem de deltagende foreninger).
 • Arbejde, som udføres for de enkelte leverandørforeninger alene, betales af den enkelte leverandørforening.

Organisering

LBBL modtager støtte fra

Back To Top