skip to Main Content

Hvorfor ny sammenslutning?

Stærk udbygning af biogasanlæg i disse år.
Husdyr- og landbrugsprodukter er afgørende ressourcer i de nye anlæg.
Målsætninger på klima og bæredygtighed skal optimeres og udvikles yderligere. Landbrug har vigtig rolle og skal tage ansvar.
Det skal sikres, at anerkendelse og økonomisk udbytte kommer maksimalt retur til de enkelte landmænd, der er leverandører til biogasanlæg.
Viden, innovation og erfaringer mellem leverandørforeninger skal deles bedre.
Vi skal sikre bedre omfordeling af biomasse og kortest mulige transportveje.
Sammenslutningen skal være samlet talerør forretningsmæssigt og politisk på vegne af landbruget.

Hvordan?

 • Leverandørforeninger, der består af landmænd, kan blive deltagere i sammenslutningen mellem
  Landbrugets Biomasseleverandører (LBBL)
 • Sammenslutningen tegnes af de enkelte formænd fra leverandørforeningerne.
 • Sammenslutningen nedsætter et forretningsudvalg bestående af 3 af formændene og tilknyttes en rådgiver/sekretær.
 • Sammenslutningen skal søge optimalt samarbejde i branchen med mål om at øge biogasproduktionen og landbrugenes økonomiske udbytte, samt sikre landbrugets ansvar og rolle i udviklingen.
 • Sammenslutningen skal 100% dække landbrugets interesser og være uafhængig af andre interesser.
 • I tæt samarbejde med andre interessenter, arbejder vi på udvikling af andre forretningsområder for vores medlemmer.
 • Sammenslutningen skal via sekretariatet samle viden om leverandørforhold og udvikle leverandørbetingelser, som gør det økonomisk bedre og mere sikkert at være leverandør.
 • Vi starter med de vigtigste opgaver, derefter må sammenslutningen udvikle sig.
 • Vi indgår eksklusive aftaler for medlemmer i LBBL.
 • Vi bistår med juridisk assistance ved tvistigheder.
 • Vi deltager i lokale forhandlinger med kompetence og juridisk bistand, hvis der er et ønske derom.
 • Arbejde, som udføres for fællesskabet i sammenslutningen, betales af de deltagende Leverandørforeninger (omkostningen pr. medlem de deltagende foreninger).
 • Arbejde, som udføres for de enkelte leverandørforeninger alene, betales af den enkelte leverandørforening.

Organisering

Erling Christensen
Sønderjysk Biogas AMBA

Martin Lambert Pedersen
BioenergiSyd AMBA

Peter Høj
Midtfyns Biogas AMBA

Anders Andersen
Udviklingschef, SLF

Back To Top