Skip to content

Gennemtænkte satsninger kan sikre Danmarks førerposition på klima

Der er netop udkommet 2 nye rapporter som placerer Danmark på absolut 1. plads indenfor klima. Denne førerposition kan udbygges yderligere med målrettede indsatser på vedvarende energiforsyning via biogas i kombination med sol og vind. Det kræver målrettet fokus på incitamentstrukturer og anvendelse af husdyrgødning i biogasanlæggene

I går blev Danmark udpeget som ny nummer 1 i det berømte Environmental Performance Index (EPI) og for ca. 1 uge siden kom en rapport som placerer Dansk Landbrug i den absolutte top blandt de mindst klimaudledende lande.

Vi har her med de nye rapporter noget som danskere at være stolte af, men vi har bestemt også idéer til hvorved vi hurtigt kan styrke Danmarks position yderligere, oplyser Erling Christensen, formand for Landbrugets Biomasseleverandører (LBBL).

Biogas udvikles – og vi når nye mål
Indenfor biogasproduktionen sker der i disse år en meget positiv udvikling. Vi ser en del nye anlæg skyde op i nye dele af landet. Pt. står nye investeringer stille, da der mangler afklaring af rammebetingelser for nye anlæg. Når rammebetingelser igen er på plads, mærker vi i landbruget stor interesse for videre udbygning af biogas i forskellige dele af landet, udtaler Udviklingschef Anders Andersen.

Udbygningen på biogas kræver dog store investeringer på landbrugsbedrifterne for at tilpasse driften i forhold til biogasproduktion.

Husdyrgødning er et afgørende element
Flydende og fast husdyrgødning skal være centralt element i biogas – det er svært at finde biomasser der fortrænger CO2 på samme effektive metode som husdyrgødning i et biogasanlæg, udtaler Anders Andersen

Og vi optimerer yderligere
• Øget indhold af tørstof i gyllen og bedre gyllekvalitet
• Hurtig udslusning af gylle -> mindre metantab fra fortanke
• Længere opholdstid i reaktorerne,
• Tilførsel af dybstrøelse
• Optimering af kørsel på veje
Vi opnår i disse år store effektiviseringer på disse områder – det kræver store indsatser af landmændene.

På de biogasanlæg hvor vi har aftaler overfor landmændene med positiv incitamentstrukturer, dvs øget betaling ved højere tørstof%, kan vi se positive effekter på øget produktion af metan. Desuden minimerer vi vandforbrug og vi minimerer derved transporter på vejene. Denne optimering ved øget honorering for husdyrgødning, vil for samfundet være en af de billigste måder at opnå resultater på klimaregnestykket.

Vi går ind for bæredygtighed – det gælder bestemt også på energiforsyningen. Vi skal ikke anvende køernes eller grisenes fødevarer til biogasproduktion ligesom vi ikke ønsker andre råvarer i biogas som kan forurene eller skade vores jord, oplyser Anders Andersen.

Hurtige resultater ved husdyrgødning
Politisk kan der laves store investeringer i fx med nye energiøer – som først giver klimaresultater om mange år.
Landbrugets husdyrgødning kan, med målrettet politisk fokus, sikre hurtige resultater og at vi dermed udbygger føringen på samfundets klimasatsninger i de kommende år.

Yderligere informationer kan fås ved

Erling A. Christensen, formand, Tlf. 60 22 66 39
Anders Andersen, udviklingschef, Tlf. 23 28 24 71
Download: Presse billeder

Læs mere om Landbrugets Biomasseleverandører på www.lbbl.dk

Læs om de nye rapporter her:
Environmental Performance Index
Klimarapport klimarapport World Ressources Institute (WRI)

LBBL modtager støtte fra

Back To Top