Skip to content

Jørgen Tørnæs, ny formand i Landbrugets Biomasseleverandører.

Jørgen Tørnæs er valgt som ny formand for Landbrugets Biomasseleverandører(LBBL).

Med Jørgen Tørnæs har LBBL fået en formand med stærke kompetencer og stor viden indenfor biogas. Jørgen Tørnæs har været formand for Måbjerg Bioenergi Leverandørforening i de seneste 10 år og sidder i Biogas Danmarks bestyrelse.

Jørgen Tørnæs udtaler ”Jeg glæder mig til at stå i spidsen for et stærkt LBBL, der har positioneret sig som vigtig repræsentant for landbruget i den grønne omstilling” ” Jeg ser LBBL som en strategisk partner i udviklingen af biogassektoren i Danmark, hvis vi i Danmark skal nå de ambitiøse mål i Klimaloven for udbygning af biogas.”

Siden opstarten af LBBL for knapt 3 år siden er foreningen vokset til at omfatte 21 leverandørforeninger til biogas og repræsenterer 1000 landbrug fordelt i hele landet.

Fra LBBLs bestyrelse skal der lyde en stor tak til afgående formand Erling Christensen og for samarbejdet med Erling. Det er ikke mindst Erlings fortjeneste, at LBBL er skabt og blevet anerkendt som en vigtig partner i biogassektoren. Erling Christensen har gjort et kæmpe arbejde som formand med at danne og udvikle LBBL til den forening, det er i dag. Og med Erlings vedholdende og dygtige indsats som formand er det lykkedes få positioneret LBBL og få opmærksomhed på værdien af landbrugets biomasse. Husdyrgødning er fundamentet for biogasproduktionen i Danmark, og der er opnået en forståelse for, at landbruget skal have en fair afregning for den værdi, vi bidrager med i den grønne omstilling

LBBL har også en vigtig opgave i forhold til at opsamle og dele viden i forhold til fremtidens muligheder for landbrugets biomasse, der indgår i biogasanlæg.  Ikke mindst i lyset af den verserende debat om en CO2 afgift på landbrugets processer, er det vigtigt at have fokus landbrugets bidrag til reduktion af den samlede CO2 udledning ved at levere husdyrgødning til biogas. Husdyrgødningen er et vigtigt element i forhold til at producere reel grøn gas med en stor reduktionsværdi af CO2 udledningen.  Der ud over er der nye spændende værdistrømme undervejs, som kan blive væsentlige elementer i den grønne omstilling i forbindelse med produktion af biogas. Og som jo er baseret på landbrugets leverance af biomasse til biogas.

Peter Høj, bestyrelsesmedlem i LBBL takker Erling Christensen for den kæmpe indsats Erling har lagt i arbejdet med at skabe og udvikle LBBL.

Ønskes yderlige oplysninger kan der rettes henvendelse til

Direktør Gitte Grønbæk   mobil 30921776

Formand Jørgen Tørnæs mobil 40414570

Jørgen Tørnæs

Hent high res foto

LBBL modtager støtte fra

Back To Top