Skip to content

Biogas i en ny liga.

Med Shells køb af Nature Energy er scenen sat for biogas i fremtiden.
Det er en stærk melding på, at også globalt vil sort gas blive skiftet ud med grøn gas.  

Landbrugets Biomasseleverandører hilser en global spiller som Shell velkommen i biogasmarkedet i Danmark. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med en så stærk partner i den grønne omstilling” udtaler Jørgen Tørnæs, formand for Landbrugets Biomasseleverandører. 

Grøn gas spiller en stor rolle i den grønne omstilling. Lige nu bruger vi gas til opvarmning, procesenergi og nogle få biler og lastbiler kører på gas. I fremtiden vil gas være et centralt brændstof til de store lastbiler. 

Landbrugets energi- og fødevareproduktion gennem planter og husdyr er forudsætningen for den grønne gas. Ved biogasproduktion udnyttes restenergien i husdyrgødning, madaffald og andre organiske restprodukter fra industrien. Langt størsteparten med baggrund i afgrøder dyrket på danske marker. 

Biogas er et vigtigt led i den grønne omstilling og skaber værdi for samfundet. Nature Energy, som overtages af Shell, er samtidig med til at skabe værdi for landbruget med en fair afregning for landbrugets restprodukter” udtaler Martin Lambert Pedersen, formand for en af Nature Energys leverandørforeninger. 

  

Yderligere oplysninger 

Jørgen Tørnæs
Formand for Landbrugets Biomasseleverandører,
Tlf: 40 41 45 70 

Martin Lambert Pedersen 
Formand for Glansager Leverandørforening
Tlf: 20 33 06 48 

LBBL Ny bestyrelse
Erling Christensen
Martin Lambert Pedersen
Peter Høj
Kristian Korneliussen

Hent high res foto

LBBL modtager støtte fra

Back To Top