Skip to content

Leverandører til biogasanlæg stifter ny sammenslutning

Formændene fra de forskellige leverandørforeninger har nu etableret et forretningsudvalg

På et møde i Vojens mandag den 13. januar var repræsentanter fra leverandørforeninger fra det sydlige Jylland og Fyn samlet. Her blev der taget beslutning om stiftelse af en ny sammenslutning, som skal samle leverandørforeninger, der leverer biomasse til biogas.

Initiativtagerne til mødet var Martin Lambert Pedersen, formand for Bioenergi Syd, Erling Christensen, formand for Sønderjysk Biogas og Peter Høj, formand for Midtfyns Biogas.

Repræsentanterne fra leverandørforeningerne var alle meget enige om, at det er “5 minutter i 12” med at få repræsenteret og organiseret landbruget som én samlet enhed og én stemme på biogasområdet.

“Klima og bæredygtighed er på tidens dagsorden, og biogas er et helt centralt instrument i landbrugets bidrag til løsningerne. Det er således vigtigt, at vi får bedre økonomisk afregning for biomasserne, men også at klimaregnestykket godskrives de enkelte leverandører. Vi landmænd står foran større klimainvesteringer, som skal betales”, siger Peter Høj, formand for Midtfyns Biogas.

“Udbygningen af biogas går samtidig utroligt stærkt i disse år og mange landmænd står foran at skulle tage stilling til forskellige leverandørkontrakter fra biogasanlæg, som typisk er ejet af forskellige energikoncerner. Det er her vigtigt, at landmænd får tryghed – og at der sikres optimale betingelser i aftalerne. Vi skal som landmænd også tage vores samfundsansvar og sikre, at så meget biomasse som muligt fremover kommer igennem et biogasanlæg på den mest bæredygtige måde”, siger Martin Lambert Pedersen, formand for Bioenergi Syd.

Man vil således samle formændene fra de forskellige leverandørforeninger. De har nu etableret et forretningsudvalg og tilknyttet en sekretær og rådgiver. De vil udvikle det yderligere i den kommende tid, hvor de vil støtte de enkelte leverandørforeninger i forbindelse med beslutninger og forhandlinger i forbindelse med leverandørforhold, fortæller sammenslutningen.

“Sammenslutningen skal alene varetage landbrugets interesser og være vores talerør. Vi vil samarbejde med alle øvrige aktører som f.eks. Landbrug & Fødevarer, Seges, universiteter, biogasbranchen og energiselskaberne. Vi har alle et fælles mål om at løfte biogassen til nye højder”, siger Erling Christensen, formand for Sønderjysk Biogas.

“Flere leverandørforeninger har allerede kontaktet os og vil gerne med i sammenslutningen, og dem vil vi hver især tage dialog med som del af det videre arbejde. Vi står allerede som samlet stærk enhed nu, men vi vil gerne have flere leverandørforeninger med her fra starten”, siger Erling Christensen.

 

FAKTA

Sammenslutningen af landbrugets Biomasseleverandører:

  • Repræsenterer samlet p.t. 350 landmænd og en leverance på 2.325.000 tons biomasse pr. år.
  • Som formand er valgt Erling Christensen, Bredebro
  • Som næstformænd er valgt Martin Lambert Pedersen, Aabenraa og Peter Høj, Fåborg.
  • Sekretær for sammenslutningen er Udviklingschef Anders Andersen, Sønderjysk Landboforening

 

På billedet:
Fra venstre ses Bjarne Nielsen, Midtfyns Biogas AMBA, Troels Clausen, Nordfyns Biogas AMBA, Peter Høj, Midtfyns Biogas AMBA, Gert Elbæk, Nordfyns Biogas AMBA, Bo Langhede og Martin Lambert Petersen fra BioenergiSyd AMBA, Kim Korsgaard Jørgensen, Erling Christensen og Flemming Skov fra Sønderjysk Biogas AMBA og Anders Andersen, Udviklingschef i SLF.

LBBL modtager støtte fra

Back To Top