Skip to content

Landbrugets Biomasseleverandørerer nu stiftet som forening

Tilslutningen og opbakningen i landbruget og de andre interessenter til vores initiativ har været massiv. Derfor stifter vi nu LBBL som forening, så vi står endnu stærkere i den grønne omstilling, oplyser den nye formand for LBBL, Erling Christensen, Bredebro.

Onsdag den 9. september blev Landbrugets Biomasseleverandører stiftet som selvstændig forening på en stiftende generalforsamling i Kolding. Medlemmerne, som bestod af formænd og næstformænd fra 14 leverandørforeninger fra hele landet, var mødt op til stiftelsen og beslutninger om vedtægter og valg af ny bestyrelse.

Ny bestyrelse bredt forankret

Til bestyrelsen på 4 mand blev valgt

Erling Christensen, Visby, Bredebro. Formand I Sønderjysk Biogas, som samarbejder med EON

Martin Lambert Pedersen, Aabenraa. Formand for leverandørforeningen BioenergiSyd,
som sammen med Nature Energy har etableret anlæg ved Glansager ved Sønderborg og planlægger nyt anlæg ved Kværs

Peter Høj, Broby på Fyn. Formand for Leverandørforeningen til Midtfyns Biogas, som driver anlæg sammen med Nature Energy Kristian Korneliussen, Herning. Formand for Leverandørforeningen Herning Bioenergi, som driver 2 anlæg i samarbejde med Bigadan

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Erling Christensen som formand.

Ny bestyrelse for Landbrugets Biomasseleverandører. Fra venstre ses: Erling Christensen,
Martin Lambert Pedersen, Peter Høj og Kristian Korneliussen (Foto taget af Anders Andersen)

 

Massiv opbakning

På generalforsamlingen aflagde Erling Christensen en kort beretning som baggrund for, at vi nu går fra, at LBBL er en sammenslutning, til at stå som selvstændig forening med folkevalgt bestyrelse og egen økonomi. Vi har siden, de 4 leverandørforeninger i januar måned 2020 startede LBBL, mærket en enorm interesse og opbakning, oplyser Erling Christensen.

Det gælder naturligvis især internt i landbruget, hvor vi nu er repræsenteret af de største leverandørforeninger i Danmark, og samlet repræsenterer vi 1000 leverandører, som leverer mere end 7 mio. ton biomasse til biogasanlæg.

Det gælder også den interesse og opbakning, vi mærker fra andre organisationer som fx Landbrug & Fødevarer, SEGES og Danske Halmleverandører. Vi går i dialog med alle parter, som vil være med på den udvikling, hvor der er fokus på omlægning til bæredygtig energiproduktion, og hvor landbrugets husdyrgødning og halm er nøglen og drivkraften til løsningerne.

På den stiftende generalforsamling var der også indlæg fra Steen Bitsch fra Vestjyllands Andel og Danish Bio Commodities samt Thor Gunnar Kofoed, Viceformand i Landbrug & Fødevarer. Begge indlægsholdere talte varmt for det brede samarbejde i landbruget omkring landbrugets rolle og fremtidens produktion af grøn energi og bæredygtige protein.


Fra venstre ses: Erling Christensen, Steen Bitsch og Thor Gunnar Kofoed. (Foto taget af Anders Andersen)

 

Vigtige opgaver forude

Klimaaftalen med 70% reduktion af CO2 udledningen til 2030, som blev indgået lige før sommerferien, skal nu i arbejdstøjet om at sikre, at initiativerne bliver implementeret i konkrete løsninger. Det er en kæmpe opgave. Vi skal som landbrug gå foran i denne omstilling, og vi har stort potentiale.

Vi sidder med nøglerne til løsningerne, og der ligger innovation og forretning til os i landbruget her. Vi skal som erhverv stå sammen og sikre, at løsningerne giver de rette effekter for omstillingen samt at forretningerne kommer til at gavne økonomien og væksten i Danmark, oplyser Erling Christensen.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved

 Erling Christensen
Formand
Tlf. 6022 6639

 

Anders Andersen
Udviklingschef
Tlf. 2328 2471

LBBL Ny bestyrelse
Erling Christensen
Martin Lambert Pedersen
Peter Høj
Kristian Korneliussen

Hent high res foto

LBBL modtager støtte fra

Back To Top